تست اضطراب

اضطراب خود را بسنجید

هر کدام از جملات را بخوانید و پاسخی را که به نظر شما بیشتر نزدیک است را انتخاب کنید.
سؤالات زیر را بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی در پاسخگویی، جواب دهید. به طور متوسط انجام این آزمون 5 دقیقه طول می‌کشد.
نکته: هیچ پاسخ صحیح یا غلطی وجود ندارد. شما کافی است با دقت سؤالات را بخوانید و برای خود تجسم کنید. ممکن است برخی برای شما قبلاً اتفاق افتاده باشد و برخی از آنها را تجربه نکرده باشید. به هر حال شما بدون در نظرگرفتن این موضوع، گزینه‌هایی که بیشتر در مورد شما صدق می‌کند را انتخاب نمایید.